Невербальні засоби комунікації як запорука успіху оратора (тези магістрантів слов’янського відділення Інституту філології) / за ред. В.В. Герман та Н. Соларьової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.