Недогрєєва Л.С. Методичні рекомендації щодо організації навчального курсу “Загальні основи педагогіки” : Програма курсу / Л. С. Недогрєєва. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 36 с.