Навчально-методичний посібник з практичної фонетики сучасної німецької мови / уклад. О.О. Шевченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 120 с.