Навчальна практика з «Зоології безхребетних» : метод. рекомендації для студентів І курсу природничо-географічного факультету / [уклад. О. В. Говорун]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 48 с.