Науково-теоретичні, теоретико-прикладні, професійно-орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови : Навч.-метод. посібник / Укл. В.В.Герман. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 144 с.