Науково-дослідна робота студентів-філологів : метод. рекомендації / уклад. М.М. Дудченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 52 с.