Нанотехнології в освітній галузі : монографія / за заг. ред. проф. І. О. Мороз. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 244 с.