Нанотехнології у циклі природничо-математичних дисциплін [Текст] : конспект лекцій / упоряд.: О. Д. Стадник, І. О. Мороз ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 215 с.