Мозговий І.П. Християнська демократія у країнах світу. Ч. 1 (Азія, Африка, Австралія та Океанія) : Довідник / І.П.Мозговий. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 140 с.