Мотрук Т.О. Програма психологічної корекції емоційних станів ігрозалежних юнаків (КЕСті) / Т.О. Мотрук. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 72 с.