Мороз І.О. Основи термодинаміки : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. України / І.О.Мороз. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 180 с.