Мороз І. О. Основи статистичної термодинаміки та елементи нанотермодинаміки : практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки : [навчальний посібник]. Ч. 1 / І. О. Мороз, О. М. Завражна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 240 с.