Мілованова В.В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навч. посібник / В. В. Мілованова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 2-ге вид., випр. і доп. – 172 с.