Мікроекономіка : Методичні матеріали до дисципліни для спеціальностей: галузь знань 040202 «Фізико-математичні науки» напрям підготовки: 6.040201 «Математика», галузь знань 0401 «Природничі науки» напрям підготовки: 6.040104 «Географія» / Укл. О.М.Негреба. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 58 с.