Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Михайличенко ; передмова М.Б. Євтух. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 347 с.: іл.