Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект) : монографія / О.В. Михайличенко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Суми : Вид-во «Козацький вал», 2007. – 356 с.