Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі : навч. посіб. [Гриф МОН України (лист № 14/18-Г-2097 від 09.10.2008)] / О.В. Михайличенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 122 с.