Методичний супровід корекційних заходів для профілактики порушень постави та плоскостопості на заняттях з фізичної культури у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : метод. рекомендації / [уклад.: І.О. Калиниченко, Ю.Л. Дяченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 56 с.