Методичний посібник з теорії функцій багатьох змінних для студентів спеціальності «Математика» / уклад.: О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.