Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Країнознавство» / [уклад. І. С Зігунова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 68 с.