Методичні вказівки до дисципліни Мікроекономіка для спеціальностей : галузь знань 0402 Фізико-математичні науки, напрям підготовки : 6.040201 Математика, галузь знань 0401 Природничі науки, напрям підготовки : 6.040104 Географія / [Уклад. О.М.Негреба]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 64 с.