Методичні рекомендації щодо проведення практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Основи медичних знань» : робочий зошит / [уклад. Г.О. Латіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 68 с.