Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за спеціальністю 8.000005 “Педагогіка вищої школи” / укл. В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 36 с.