Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу іноземної мови (теоретична граматика англійської мови) для студентів денної форми та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Буренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 60 с.