Методичні рекомендації до вивчення практичної граматики англійської мови : для студ. заочної форми навчання / [уклад. В.В.Павлов, Н.В.Мальована]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 96 с.