Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство» (туризм і відпочинок) в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації денної форми навчання / М.М. Ксенофонтова, В.П. Самодай. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.