Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни «Методика навчання біології» : для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» спеціальність 6.040104 географія, спеціальність 7.04010401 географія, спеціалізація 6.040102 біологія / [уклад. С.Е. Генкал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 40 с.