Методичні рекомендації до програми курсу за вибором «Сольний спів» (1-11 класи) для студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів / уклад.: канд. пед. наук, доцент О. В. Маруфенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 44 с.