Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» (загальна біологія) : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальність 7.04010401 географія, спеціалізація 6.040102 біологія / [уклад. С.Е. Генкал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 60 с.