Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи, що виконується на кафедрі ботаніки СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [укл. В. М. Торяник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 36 с.