Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової, дипломної, магістерської робіт / [уклад. В. М. Торяник, С. І. Сюткін]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – 39 с.