Методичні рекомендації до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» : ефективні методи навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців / укл. О. П. Кумеда. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 64 с.