Методичні рекомендації до курсу «Ділова українська мова» / укл. Н. В. Громова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 72 с.