Медвідь Н.О. Українська література у взаємозв’язках із зарубіжною літературою [Текст] : Навч.-метод. посібник для вчителів і студ.-філологів / Н. Медвідь, О. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 72 с.