Матеріали й методичні вказівки до курсу “Українська діалектологія” / Уклад. Н.П.Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 72 с.