Матеріали студентської наукової конференції з хімії та методики навчання хімії (квітень 2014 року, м. Суми) : до 180-річчя з дня народження Д. І. Мендєлєєва / гол. ред. В.В. Бугаєнко.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 48 с.