Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної та науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2013 році / за заг. ред А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 234 с.