Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2016 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 214 с.