Матеріали ІХ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (24-25 листопада 2011 року). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 336 с.