Мандич Е.Г. Короткий курс історії та культури Великобританії та США : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Е. Г. Мандич, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 228 с.