Мальована Н.В. «Love Story in Detail» (завдання з аналітичного читання за романом Еріка Сігала «Історія кохання» : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Мальована. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 132 с.