Магістерська робота зі спеціальності «Фізичне виховання» : навч.-метод. посіб. за професійним напрямом 8.01020101 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» / [уклад. Т.О. Лоза]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 56 с.