Лоза Т.О. Теорія і методика фізичного виховання : Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. за напр. “Фізичне виховання і спорт” / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін. – Суми : СумДПУ, 2004. – 76 с.