Лоза Т. О. Педагогічна практика з фізичної культури з учнями 5-9 классів : навч.-метод. посібник для студентів ІІІ курсу педагогічних університетів спеціальності «Фізичне виховання» / Т. О. Лоза. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 128 с.