Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання : практикум для спец. “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” фак-тів фіз. вихов. пед. ун-тів / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 200 с.