Лоза Т.О. Комплексна програма з теорії та методики фізичного виховання : Навч. посібник для студ. заоч. відд. фак. фіз. культ. пед. ун-тів / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 108 с.