Литвиненко В.А. Застосування арттерапії в логопедичній роботі з дошкільниками та молодшими школярами : навч.-метод. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Литвиненко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 112 с.