Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : зб. наук. праць / за ред. В.В. Герман, О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 124 с.