Лінгвокраєзнавство : Мовний аспект стилю письменників, період. видань, діалектів Сумщини: Зб. наук. праць викл. каф. укр. мови / Т. П. Беценко [та ін.] ; За ред. В.В.Герман. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 104 с.