Лиман Ф.М. Основи векторного та тензорного аналізу : навч. посіб. для студ. фіз.-мат. факульт. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 84 с.